English
支持与培训  
培训课程
Surpac软件
     基础指南
     地质数据库
     实体模型
     地质统计学
     块体模型
     打印绘图
     表面模型
     测量
     露天采矿设计
     露天爆破设计
     地下采矿设计
     地下中深孔设计
     道路设计
     
 
快捷链接
联系我们
  • 电话:010-88682561/2
  • 邮箱:China@sinomine.com.cn
  • 地址:北京市石景山路22号长城大厦701室
  • 微信公众号:中矿智信
 友情链接: 达索系统(Dassault Systèmes)     Geovia     CSC     中国矿业联合会    

 

北京中矿智信科技有限公司-保留所有权利    京ICP备05042625号