English
支持与培训  
问题与解答
露天爆破设计
      1.Surpac露天爆破设计的一般需要准备哪些数据?:
      首先需要准备露天采场现状DTM(实际收测),岩石类型分界线(可以根据地质模型(岩性)实体跟采场现状DTM相交运算,然后保存面边界得到封闭的线串文件),炸药的参数(比重等参数,用于报告),孔网参数等。

 
快捷链接
联系我们
  • 电话:010-88682561/2
  • 邮箱:China@sinomine.com.cn
  • 地址:北京市石景山路22号长城大厦701室
  • 微信公众号:中矿智信
 友情链接: 达索系统(Dassault Systèmes)     Geovia     CSC     中国矿业联合会    

 

北京中矿智信科技有限公司-保留所有权利    京ICP备05042625号